[WP.pl] Coraz bliżej do odcinania obywateli od Internetu za piractwo

Zawarty na początku ubiegłego tygodnia przez dwóch sprawozdawców Parlamentu Europejskiego i Radę Unii Europejskiej kompromis w sprawie unijnego pakietu Telecom osłabia dotychczasowe argumenty przeciwników rozwiązania pozwalającego na blokowanie dostępu do Sieci osobom łamiącym prawa autorskie. [...]

Ekspert od polityki i mediów Monica Horten uważa, że między Radą UE, a sprawozdawcami z Parlamentu doszło do zawarcia "paktu Fausta". Tym samym podstawowe prawa użytkowników padły ofiarą szybkiego uchwalenia unijnej regulacji telekomunikacyjnej. Również francuscy działacze na rzecz praw człowieka z organizacji La Quadrature du Net zarzucają parlamentarzystom słabość i bojaźń w obronie interesów społeczeństwa. Z kolei odpowiedzialny za wytyczną dotyczącą dostępu do Internetu poseł sprawozdawca Malcolm Harbour z brytyjskiej partii konserwatywnej ostrzegł przed zagrożeniem zmarnowania dwuletnich negocjacji z powodu kwestii niestanowiącej wcale centralnego punktu reformy.

http://tech.wp.pl/kat,1009785,title,Coraz-blizej-do-odcinania-obywateli-...