[DN.se] Hadopis motståndare optimistiska

I dag, tisdag, ska det franska parlamentet återigen rösta om den så omtalade Hadopi-lagen, som bland annat gör det möjligt att stänga folk ute från internet. Efter flera motgångar på hemmaplan och i EU väntas lagen gå igenom nu. Men den kan upphävas av kommande EU-beslut. [...]

- Det här är inte alls slutet på kampen. Inom de närmaste dagarna kommer det att tas upp i författningsdomstolen, sedan kommer lagens tillämpningar, beslut att utmanas i bland annat Europadomstolen och så vidare. Det återstår helt enkelt en lång och smärtsam väg för lagen att gå igenom, säger Jérémie Zimmermann till DN.se.

Han är medgrundare till den medborgarrättsliga aktivistgruppen La Quadrature du Net som på sin wiki ”informerar om ekonomiska och sociala förändringar i den digitala eran.” Hadopi-lagen är en av webbplatsens stora fokus, en lag som Zimmermann menar går stick i stäv mot flera principer i både fransk författning och europeisk lag. [...]

http://www.dn.se/fordjupning/europa2009/hadopi-lagens-motstandare-optimi...