[di.Com.pl] ACTA: Parlament Europejski wyrazi sprzeciw?

Czterech europosłów przygotowało pisemne oświadczenie przeciwko ACTA. Jeśli podpisze się pod nim więcej niż połowa eurodeputowanych, to zostanie ono przyjęte jako oficjalne stanowisko Parlamentu Europejskiego. To dobra okazja, aby skontaktować się z polskimi europosłami i zwrócić im uwagę na niebezpieczny pakt tworzony za plecami obywateli.

Czytaj: ACTA: jest kolejny przeciek i krytyka EDPS
Teraz kolejny krok podjęli europosłowie. Jak informuje grupa La Quadrature du Net, czterech członków PE przygotowało oświadczenie pisemne sprzeciwiające się ACTA. Autorzy oświadczenia to: Zuzana Roithova (Czechy, EPP), Stavros Lambrinidis (Grecja, S&D), Alexander Alvaro (Niemcy, ALDE) oraz Françoise Castex (Francja, S&D).

Zgodnie z funkcjonującymi w PE zasadami nie więcej niż pięciu posłów może przedstawić pisemne oświadczenie dotyczące kompete

http://di.com.pl/news/30458,8.html