[DziennikInternautów] ACTA: antypirackie porozumienie ujawnione!

Wielu Czytelnikom Dziennika Internautów nie trzeba przedstawiać ACTA. O porozumieniu tym pisaliśmy od roku 2008. ACTA, czyli Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ma być międzynarodowym porozumieniem dotyczącym szeroko rozumianej własności intelektualnej. Obejmuje takie zagadnienia, jak podrabianie towarów, patenty, piractwo w internecie. 

Grupa La Quadrature du Net zwróciła uwagę na to, że ujawnienie szkicu dokumentu to ważne wydarzenie, ale nie usprawiedliwia ono prób obejścia procesu demokratycznego.

- To wydanie pokazuje, jak efektywna może być masowa mobilizacja obywateli na całym globie. Wszystkie wycieki pokazały, że ACTA może niebezpiecznie utrudniać wolność wypowiedzi, dostęp do leków i innowacje w globalnym społeczeństwie wiedzy. To oficjalne wydanie sugeruje, że to nadal jest problemem. Musimy mocno sprzeciwić się niewybieranym oficjelom w opracowywaniu ich własnej polityki, która ma wpływ na ważne kwestie społeczne - mówi Jérémie Zimmermann, rzecznik grupy La Quadrature du Net.

http://di.com.pl/news/31308,0,ACTA_antypirackie_porozumienie_ujawnione.html