[DN.se] EU:s telekompaket: Dags för sista akten i dramat

Ikväll går ridån upp för sista akten i dramat kring EU:s telekompaket. Då får vi veta om någon svensk får sitta med i de direkta förhandlingarna med ministerrådet. Frågan är också vad de ska förhandla om. Internetaktivister runtom i unionen försöker in i det sista påverka agendan.

Nu görs ett tredje och sista försök, en så kallad förlikning, för att få igenom de lagförslag som sammanfattningsvis kallas telekompaketet. Parlamentet och ministerrådet kom i våras överens om allt utom en paragraf, kallad ändringsförslag 138. [...]

Olika aktivistgrupper, med franska La Quadrature du Net i täten, agiterar intensivt för att få upp nätneutraliteten på bordet igen.

http://www.dn.se/fordjupning/europa2009/eus-telekompaket-dags-for-sista-...